Juni

Ny tidtabell för sommaren 2017

Måndagen den 19 juni börjar den nya tidtabellen att gälla. Den är giltig till och med den 20 augusti. Nyheter i den nya tidtabellen är att linje 3 får ny linjesträckning mellan Stora Torget och Sommarro. Två nya hållplatser med endast avstigande tillkommer på Älvgatan - Bellisgatan och Ekallén. Från och med den 19 juni kan hållplatserna Rosenborg och Landerivägen endast användas för påstigning.