Juli

Ändrad linjesträckning linje 91

Med anledning av lågt vattenstånd är båtbushållplatserna Karlstad CCC, Sandgrund, Brigadmuséet och Almentorget avstängda för linje 91